हिरासत मुक्त भएपछिको पहिलो बिशेष सिधाकुरा, जन-गुनासो र विकृती उपरको आवज झनै सशक्त !

error: Content is protected !!